Wat is ervaringsdeskundigheid eigenlijk?

Ervaringsdeskundigheid is de vaardigheid om kennis en ervaring over het eigen herstelproces, gecombineerd met kennis en ervaringen van anderen, zodanig in te zetten dat het voor anderen betekenis krijgt. Ervaringsdeskundigen hebben zodanig afstand genomen van hun eigen problematiek dat zij hun eigen ervaringen en die van anderen functioneel kunnen in zetten (Bron: www.iwpervaringsdeskundigheid.nl).

Figuur 1: Ontwikkeling ervaringsdeskundige van het OZJ

De toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid.

Ervaringsdeskundigheid kan een toevoeging aan de bestaande jeugdzorg zijn, bijvoorbeeld in onderzoek en beleidsvorming. Maar zeker ook in de praktijk kan ervaringsdeskundigheid van toegevoegde waarde zijn, zoals in de toeloop naar zorg terwijl men op de wachtlijst staat.

De rollen van ervaringsdeskundigen lopen daarbij uiteen van ‘bondgenoot’ tot ‘bruggenbouwer’.

In Noord-Nederland is er tot op heden nog geen goed georganiseerd netwerk van ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigheid op het gebied van de (complexe) jeugdzorg. Wel is er sprake van initiatieven op de verschillende expertisegebieden en komt de vraag naar professionele inbreng van ervaringsdeskundigen wel steeds vaker naar voren vanuit verschillende organisaties. Wij zien dan ook vooral de rol van Bruggenbouwer voor het kernteam weggelegd.

Wij brengen vraag en aanbod op het gebied van ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg Noord-Nederland bij elkaar en faciliteren de inzet van ervaringsdeskundigheid als toevoeging aan de bestaande jeugdzorg.