Wat is het probleem:
Te veel kinderen tussen wal en schip.

Wat willen we bereiken:
0 zoekende jeugdigen, ouders en professionals met een vraag naar expertise en passende zorg.

Het Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland (JENN)  is een netwerk van én voor professionals

In heel Nederland zijn bovenregionale expertisenetwerken Jeugd aan de slag om ervoor te zorgen dat jongeren op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het gaat specifiek om zéér kwetsbare (gezinnen met) kinderen en jongeren tot 23 jaar die meerdere en complexe problemen hebben of problemen die weinig voorkomen – en die nu vastlopen in de zorg.

JENN vormt sinds 2020 voor de jeugdhulpregio’s Groningen, Friesland en Drenthe een bovenregionaal netwerk dat bijdraagt aan de doelstelling: ‘ 0 zoekende jeugdigen, ouders en professionals met een vraag naar expertise en passende zorg’’.

Het project is een uitwerking van een amendement op de begroting van VWS voor 2020 om jeugdigen die nu nog tussen wal en schip vallen, beter te helpen. Landelijk zijn er 8 bovenregionale expertisenetwerken.

Wij hebben drie expertteams in Noord-Nederland. Namelijk in elk van onze jeugdhulpregio’s Friesland, Drenthe en Groningen. Het doel van dit expertisenetwerk is om de bovenregionale samenwerking te verbeteren door te ondersteunen met:

  • consultatie en advies
  • organiseren van hulp bij plaatsing
  • kennis, door leren en kennisontwikkeling

Uitgangspunt voor het JENN is dat het bovenregionale expertisenetwerk aanvullend is op wat er al in de regio’s is ontwikkeld.