Documenten

Op deze pagina plaatsen wij regelmatig documenten die door de (net)werkgroepen gemaakt zijn en wellicht ook voor professionals buiten ons JENN projectteam nuttig kunnen zijn:

Overzichten (Klik op de titel om het pdf bestand te openen.)

Subsidieregeling JENN 2021: aanvragen tot maximaal € 5.000,- (artikel 3.100) kunnen nog worden aangevraagd.

Inventarisatie JENN januari 2022

JENN Knelpunten en ambities in de zorg aan kwetsbare jeugdig en  gezinnen

In bovenstaande pdf staan 3 platen:

  • Knelpunten in de zorg aan kwetsbare jeugdigen/gezinnen
  • Doelgroepen en knelpunten per doelgroep
  • Nulplaat

(Net)werkgroepen:

“Altijd een gedeelde en verklarende analyse”

Met een referentiegroep vanuit iedere regio is een, bij die regio passende, insteek gezocht om met (verbetering van) de gedeelde en verklarende analyse te starten en ook om te verhelderen wanneer wel en niet een verklarende analyse nuttig en noodzakelijk is.

De werkkaart gaat over het proces van vraag naar aanpak voor jeugdhulp en de plek van de verklarende analyse daarin.

Werkkaart verklarende analyse

De factsheet is hier een verkorte versie van met alleen de verklarende analyse.

Verklarende analyse factsheet

Aanspreekpunt van de werkgroep is Ellen Loykens (e.loykens@molendrift.nl)

Ervaringsdeskundigen:

In lijn met de door het JENN opgestelde knelpunten en ambities (zie hierboven), heeft de werkgroep een drietal platen gemaakt met algemene knelpunten, doelgroepen en knelpunten per doelgroep en de ambitie en knoppen.

Werkgroep Ervaringsdeskundigen overzicht knelpunten en ambities

Aanspreekpunt van de werkgroep is Martine Brouwer (martine.brouwer@ziggo.nl)

Kleinschalige woonvoorzieningen:

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland voert, in samenwerking met het JENN, een onderzoek uit naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Door middel van dit onderzoek willen we achterhalen wat de werkzame en belemmerende factoren zijn die leiden tot een succesvolle plaatsing binnen een kleinschalige woonvoorziening én leiden tot duurzaam verblijf.

Op dit moment wordt er in Nederland volop geëxperimenteerd met kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Onderzoek naar de ervaringen van jongeren, ouders en professionals met deze woonvoorzieningen is echter nog zeer beperkt. Het onderzoek van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en het JENN bestaat daarom uit twee delen: (1) een literatuuronderzoek naar bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen en (2) een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en ideeën van jongeren, ouders en professionals over kleinschalige woonvoorzieningen.

Het eerste deel van het onderzoek is inmiddels afgerond. De belangrijkste inzichten zijn in een factsheet gebundeld. Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van actuele en bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen. Momenteel verkennen we welke van deze elementen volgens jongeren, ouders en professionals bijdragen aan succesvolle plaatsing en duurzaam verblijf, voor wie en waarom. We verwachten het onderzoek in juli/augustus 2022 af te ronden.

Klik hier voor de factsheet

Mocht je meer informatie willen over dit onderzoek, neem dan gerust contact op met het aanspreekpunt van de werkgroep: Klara van Zoest (klara.van.zoest@groningen.nl)

Of met de onderzoeker verbonden aan dit project (Loraine Visscher, loraine@awtjf.nl).