Documenten

Op deze pagina plaatsen wij regelmatig documenten die door de (net)werkgroepen gemaakt zijn en wellicht ook voor professionals buiten ons JENN projectteam nuttig kunnen zijn:

Overzichten (Klik op de titel om het pdf bestand te openen.)

Subsidieregeling JENN 2021: aanvragen tot maximaal € 5.000,- (artikel 3.100) kunnen nog worden aangevraagd.

Inventarisatie JENN januari 2022

JENN Knelpunten en ambities in de zorg aan kwetsbare jeugdig en  gezinnen

In bovenstaande pdf staan 3 platen:

  • Knelpunten in de zorg aan kwetsbare jeugdigen/gezinnen
  • Doelgroepen en knelpunten per doelgroep
  • Nulplaat

(Net)werkgroep “Altijd een gedeelde en verklarende analyse”

Met een referentiegroep vanuit iedere regio is een, bij die regio passende, insteek gezocht om met (verbetering van) de gedeelde en verklarende analyse te starten en ook om te verhelderen wanneer wel en niet een verklarende analyse nuttig en noodzakelijk is.

De werkkaart gaat over het proces van vraag naar aanpak voor jeugdhulp en de plek van de verklarende analyse daarin.

Werkkaart verklarende analyse

De factsheet is hier een verkorte versie van met alleen de verklarende analyse.

Factsheet verklarende analyse