Verklarende analyse

“Altijd een gedeelde en verklarende analyse”

Met een referentiegroep vanuit iedere regio is een, bij die regio passende, insteek gezocht om met (verbetering van) de gedeelde en verklarende analyse te starten en ook om te verhelderen wanneer wel en niet een verklarende analyse nuttig en noodzakelijk is.

De werkkaart gaat over het proces van vraag naar aanpak voor jeugdhulp en de plek van de verklarende analyse daarin.

Werkkaart verklarende analyse

De factsheet is hier een verkorte versie van met alleen de verklarende analyse.

Verklarende analyse factsheet

Aanspreekpunt van de werkgroep is Ellen Loykens (e.loykens@molendrift.nl)