Artikelen door

Update JENN februari 2021

Eind augustus is het projectteam Expertisenetwerk Specialistische Jeugdhulp Noord-Nederland van start gegaan. Na de update in oktober is er door het projectteam constructief verder gewerkt aan fase 2, waarbij we stap voor stap, lerend en netwerkenderwijs, het plan verder uitwerken. Nog even in het kort: Er komen 8 bovenregionale expertisenetwerken. Het project is een uitwerking […]

Update JENN oktober 2020

Eind augustus is het project Expertisenetwerk Specialistische Jeugdhulp Noord-Nederland van start gegaan. Een korte update waar we nu staan. Er komen 8 bovenregionale expertisenetwerken. Het project is een uitwerking van een amendement op de begroting van VWS voor 2020 om jeugdigen die nu nog tussen wal en schip vallen, beter te helpen. Er worden dan […]