Artikelen door

Update JENN februari 2021

Eind augustus is het projectteam Expertisenetwerk Specialistische Jeugdhulp Noord-Nederland van start gegaan. Na de update in oktober is er door het projectteam constructief verder gewerkt aan fase 2, waarbij we stap voor stap, lerend en netwerkenderwijs, het plan verder uitwerken. Nog even in het kort: Er komen 8 bovenregionale expertisenetwerken. Het project is een uitwerking […]