Aanvragen subsidies

In 2021 heeft het JENN en de initiatiefnemers die een aanvraag indienden, de nodige ervaring opgedaan met het ondersteunen van ontwikkelopgaven die bijdragen aan de ambitie van het JENN met subsidie. Al doende hebben we geleerd. De subsidieregeling is op basis van de ervaringen vorig jaar aangepast en inmiddels vastgesteld door het college van de coördinerende gemeente, de gemeente Groningen.

  • Er is geen vaste periode om een subsidieaanvraag te kunnen indienen. Dit kan doorlopend.
  • Voordat een subsidieaanvraag kan worden ingediend, gaat altijd een verkenning met het JENN vooraf. Die verkenning is in ieder geval met iemand van de JENN-ankergroep en/of de netwerk coördinator en degene die een idee voor (subsidieaanvragen voor) ontwikkelingen voor het JENN aandragen. Afhankelijk van het idee kunnen hier anderen bij betrokken worden. Met deze verkenning wordt vanaf de zomer 2022 in de praktijk gewerkt. De netwerk coördinator (nu nog projectleider) van het JENN arrangeert in samenspraak met de JENN-ankergroep (nu nog het projectteam JENN) een verkenning.
  • De subsidie voor het faciliteren van regionale expertiseteams jeugd is ook in deze subsidieregeling opgenomen. Deze staat alleen open voor aanvragen vanuit de Jeugdhulpregio’s ten behoeve van de regionale expertteams en wordt jaarlijks (voor 1 oktober) aangevraagd.

Via onderstaande linken kom je bij de volgende documenten op de JENN website:

Een uitgebreidere toelichting en stroomschema op het proces van verkenning en subsidieaanvragen

Een format waarin verslag wordt gedaan van een verkenning.

Dit geeft je een beeld van de aspecten waar vanuit het JENN naar je idee wordt gekeken. Heb je een idee wat je graag nader met JENN zou willen verkennen, neem dan contact op met de JENN-netwerk coördinator (info@jennoord.nl)

Hieronder staan de formats voor het aanvragen van een subsidie. Deze kun je invullen na een verkenning met uitkomst dat subsidie kan worden aangevraagd.