Subsidies

Vorig jaar heeft het JENN en de initiatiefnemers die een aanvraag indienden, de nodige ervaring opgedaan met het ondersteunen van ontwikkelopgaven die bijdragen aan de ambitie van het JENN met subsidie. Al doende hebben we geleerd. De subsidieregeling is op basis van de ervaringen vorig jaar aangepast en inmiddels vastgesteld door het college van de coördinerende gemeente, de gemeente Groningen.

Klik hier voor de JENN subsidieregeling vanaf juli 2022.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige subsidieregeling zijn:

  • Dat er niet meer een vaste periode is om een subsidieaanvraag te kunnen indienen. Dit kan doorlopend.
  • Dat aan het kunnen indienen van een subsidieaanvraag altijd een verkenning met het JENN voorafgaat. Die verkenning is in ieder geval met iemand van de JENN-ankergroep en/of de netwerk coördinator en degene die een idee voor (subsidieaanvragen voor) ontwikkelingen voor het JENN aandragen. Afhankelijk van het idee kunnen hier anderen bij betrokken worden. Met deze verkenning gaan vanaf nu werken en al doende leren. De netwerk coördinator (nu nog projectleider) van het JENN arrangeert in samenspraak met de JENN-ankergroep (nu nog het projectteam JENN) een verkenning.
  • De subsidie voor het faciliteren van regionale expertiseteams jeugd is hierin ook opgenomen.

Klik hier voor de subsidieregeling JENN 2021.