Aanvragen subsidies

JENN is het bovenregionaal Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland voor jeugdigen en hun ouders en verzorgers met moeilijk te beantwoorden hulpvragen of met hoog complexe, weinig voorkomende problematiek. Bij wie de zorg vast loopt of passende zorg niet tot stand komt. En voor professionals die vastlopen in het organiseren van passende zorg in deze situaties.

Om invulling te geven aan de JENN-doelstelling worden subsidies verstrekt aan initiatieven die vallen onder de drie functies van JENN:

1. Consultatie en advies

Voor ‘Consultatie en advies’ worden impulsgelden voor de organisatie, instandhouding en doorontwikkeling van de regionale expertteams in Groningen, Friesland en Drenthe beschikbaar gesteld.

2. Organiseren van hulp

Bij de functie ‘Organiseren van hulp’, gaat het om bijdragen in (ontwikkel-, onderzoek- en/of pilot-) kosten van een initiatief/project dat bijdraagt aan de JENN-doelstelling. Een initiatief kan zijn een innovatieve voorziening/dienst voor jeugdigen met een complexe hulpvraag.

3. Kennis en leren

Bij de ‘Kennis- en leerfunctie’ gaat het om ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan het ontwikkelen (bijvoorbeeld onderzoek of monitoring), delen of het toepassen van kennis passend bij de JENN-doelstelling.

Het JENN-aanvraagproces in beeld

Toekenningen 2021