Documenten (JENN-platen)

Op deze pagina staan documenten die door de netwerkgroepen gemaakt zijn. We delen ze hier, omdat ze ook voor professionals buiten ons JENN projectteam nuttig kunnen zijn. 

Inventarisatie:

In onze regio zijn al veel initiatieven ontwikkeld. Wij willen met ons expertisenetwerk de bestaande initiatieven aanvullen. Daarom hebben wij een inventarisatie gemaakt van de bestaande teams en regionale netwerken.

Drie JENN-platen

Algemene knelpunten

Deze plaat laat de knelpunten in de zorg aan kwetsbare jeudigen en gezinnen zien.  De kennis is verzameld aan de hand van de weergegeven bronnen, aangevuld met kennis uit de werkgroep.

Doelgroepen en knelpunten per doelgroep 

De algemene knelpunten hebben we hier verder uitgewerkt.

NUL-plaat

Deze plaat geeft de ambitie van het JENN weer: “0 zoekende jeugdigen, ouders en professionals met een vraag naar expertise en passende zorg.” In deze plaat staan ook de ‘knoppen‘, waaraan we ‘draaien‘ om deze ambitie dichterbij te brengen.

Deze platen vormen een werkdocument dat in de loop van de tijd kan worden bijgesteld en aangevuld.