Documenten (JENN-platen)

Op deze pagina plaatsen wij regelmatig documenten die door de (net)werkgroepen gemaakt zijn en wellicht ook voor professionals buiten ons JENN projectteam nuttig kunnen zijn.

Inventarisatie:

Uitgangspunt van het JENN is dat het expertisenetwerk aanvullend is op wat er al in de regio’s is ontwikkeld.
Vanuit het JENN is deze inventarisatie gemaakt van al bestaande teams en regionale netwerken.

Het JENN heeft 3 platen gemaakt:

Algemene knelpunten in de zorg aan kwetsbare jeudigen/gezinnen: geeft een overzicht van de knelpunten in de jeugdhulp aan de hand van de weergegeven documenten (zie Bronnen) aangevuld met kennis uit de werkgroep.

Doelgroepen en knelpunten per doelgroep: de algemene knelpunten hebben we hier verder uitgewerkt.

Ambitie en knoppen (o-plaat): dit geeft de ambitie van het JENN neer:
“0 zoekende jeugdigen, ouders en professionals met een vraag naar expertise en passende zorg” en geeft de gekozen knoppen om de ambitie dichterbij te brengen
weer. Dit hebben we vastgelegd in een 0-plaat. Deze platen vormen een werkdocument dat in de loop van de tijd kan worden bijgesteld en aangevuld.