Verklarende analyse

“Altijd een gedeelde en verklarende analyse”

Met een referentiegroep vanuit iedere regio is een, bij die regio passende, insteek gezocht om met (verbetering van) de gedeelde en verklarende analyse te starten en ook om te verhelderen wanneer wel en niet een verklarende analyse nuttig en noodzakelijk is.

Aanspreekpunt van de werkgroep is Ellen Loykens (e.loykens@molendrift.nl)

Verklarende analyse factsheet

De factsheet is hier een verkorte versie van met alleen de verklarende analyse.

Factsheet-verklarende-analyse-november-2022

De verklarende analyse:
Een gezamenlijke ‘werktheorie’ bij complexe zorgvragen

De term Verklarende Analyse (VA) wordt binnen de jeugdhulp veel gebruikt. Soms lijkt het wel dé oplossing voor alle problemen. Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid over wat een Verklarende Analyse precies is. We gebruiken allemaal andere termen en er zijn verschillende opvattingen over wanneer een VA noodzakelijk is. Altijd in ieder jeugdhulp traject? Of alleen bij ingewikkelde problemen en complexe zorgvragen? En wat is het verschil tussen een VA en een vraag- of probleemanalyse? Tot slot zijn er verschillende hulpmiddelen die professionals kunnen gebruiken, zoals werkkaarten, online tools en invulformulieren.

Met dit verhaal proberen we, in ieder geval in Groningen, Friesland en Drenthe, een aantal van deze vragen te beantwoorden en professionals, maar ook ouders en jongeren, wegwijs te maken in al deze informatie. Dit verhaal is ook de basis voor onderzoek naar de toepassing, de kwaliteit en de ervaringen van en met de VA in de praktijk.

Verklarende analyse een gezamenlijke werktheorie bij complexe zorgvragen

Werkkaart verklarende analyse

De werkkaart gaat over het proces van vraag naar aanpak voor jeugdhulp en de plek van de verklarende analyse daarin.

Werkkaart verklarende analyse februari 2022