Kleinschalige woonvoorzieningen

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland voert, in samenwerking met het JENN, een onderzoek uit naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Door middel van dit onderzoek willen we achterhalen wat de werkzame en belemmerende factoren zijn die leiden tot een succesvolle plaatsing binnen een kleinschalige woonvoorziening én leiden tot duurzaam verblijf.

Op dit moment wordt er in Nederland volop geëxperimenteerd met kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Onderzoek naar de ervaringen van jongeren, ouders en professionals met deze woonvoorzieningen is echter nog zeer beperkt. Het onderzoek van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en het JENN bestaat daarom uit twee delen: (1) een literatuuronderzoek naar bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen en (2) een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en ideeën van jongeren, ouders en professionals over kleinschalige woonvoorzieningen.

Het eerste deel van het onderzoek is inmiddels afgerond. De belangrijkste inzichten zijn in een factsheet gebundeld. Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van actuele en bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen. Momenteel verkennen we welke van deze elementen volgens jongeren, ouders en professionals bijdragen aan succesvolle plaatsing en duurzaam verblijf, voor wie en waarom. We verwachten het onderzoek in juli/augustus 2022 af te ronden.

Klik hier voor de factsheet

Mocht je meer informatie willen over dit onderzoek, neem dan gerust contact op met het aanspreekpunt van de werkgroep: Klara van Zoest (klara.van.zoest@groningen.nl)

Of met de onderzoeker verbonden aan dit project (Loraine Visscher, loraine@awtjf.nl).