Kleinschalige woonvoorzieningen

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft, in samenwerking met het JENN, een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Doel van dit onderzoek was het achterhalen wat de werkzame en belemmerende factoren zijn die leiden tot een succesvolle plaatsing binnen een kleinschalige woonvoorziening én leiden tot duurzaam verblijf.

Op dit moment wordt er in Nederland volop geëxperimenteerd met kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Onderzoek naar de ervaringen van jongeren, ouders en professionals met deze woonvoorzieningen is echter nog zeer beperkt. Het onderzoek van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en het JENN bestond daarom uit twee delen: (1) een literatuuronderzoek naar bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen en (2) een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en ideeën van jongeren, ouders en professionals over kleinschalige woonvoorzieningen.

De belangrijkste inzichten zijn in een factsheet gebundeld. Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van actuele en bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen.

Tijdens de online-inspiratiebijeenkomst op 27 oktober heeft Loraine Visscher (senior onderzoeker Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) het onderzoek gepresenteerd en toegelicht. Aansluitend zijn in de studio gasten vanuit verschillende invalshoeken, zoals ouders, gemeente, zorgaanbieders, met elkaar in gesprek gegaan over “Wat kun jij vanaf morgen bijdragen?”

Wil je deze inspiratiebijeenkomst terugkijken?


Een interactieve eindrapportage met concrete handvaten en aanbevelingen voor de praktijk kun je hier bekijken.

Het pdf-document is interactief en werkt het beste door het te openen met Adobe Acrobat.

Mocht je meer informatie willen over dit onderzoek, neem dan gerust contact op met het aanspreekpunt van de werkgroep: Klara van Zoest (klara.van.zoest@groningen.nl)
Of met de onderzoeker verbonden aan dit project (Loraine Visscher, loraine@awtjf.nl).

In het verlengde van de inspiratiebijeenkomst organiseert de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in 2023 een reeks verdiepende webinars voor professionals en beleidsmakers op verschillende thema’s rondom kleinschalige woonvoorzieningen. We brengen de webinars breed onder de aandacht via deze website en via LinkedIn.

Wil je het gesprek terugkijken dat Loraine Visscher tijdens de Voor de Jeugd Dag had met de moeder van kind in een kleinschalige woonvoorziening? Klik hier.